Nytorps Friskola

Skolans ledord är kunskap, personlig utveckling och gemenskap

Kunskap

Kärnämnena har naturligtvis ett stort utrymme - det ser vi som en förutsättning för att ge eleverna en god grund att stå på inför framtida studier. Vi möter olika elevers behov och arbetar för att maximera inlärningen. Den viktigaste förutsättning för kunskapsinhämtning är god kvalitet i undervisningen. Eftersom skolan ska vara individanpassad arbetar vi i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet.

Vi lägger stor vikt vid att:

  • tillgodose alla elevers behov genom undervisning i små grupper och extra stödundervisning i kärnämnena
  • utmana våra elever intellektuellt för att de ska växa och ta vara på sina egna förutsättningar
  • hela tiden ha levande kommunikation med föräldrar för att eleverna ska nå de uppsatta målen

Personlig utveckling

Vi satsar på musiken och våra elever är vana att uppträda inför både intern och extern publik. Drama har även haft utrymme i de musikaliska framträdanden som utförts. Vi på skolan tycker att musik och drama i sig är viktiga som konstformer, men vi är också av åsikten att musiken förbättrar minnestekniken och förmågan till inlärning. Vi upplever att genom t ex scenisk framställning får alla elever ett ökat självförtroende. Vi vill rusta våra elever inför framtidens arbetssituation och i och med det anser vi att det är viktigt att våra elever lär sig att våga framträda. Musik är också ett naturligt sätt att stärka gemenskapen i skolan. Vår musikundervisning är till för alla elever, vi ser det som en möjlighet för varje individ att växa.

Gemenskap

På Nytorps Friskola strävar vi efter att alla elever ska känna sig sedda. Närheten mellan elever och lärare är grundläggande i undervisningen och tillsammans hjälps vi åt att skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Trygghet och trivsel blir en naturlig del i vår dagliga verksamhet.

Matematik

Från och med hösten 2008 satsar Nytorps Friskola på matematikundervisningen. Vi arbetar i små grupper och blandar teori med praktik. Den praktiska undervisningen sker med fördel i vår matematikverkstad. Undervisningen är individanpassad och elever som har lätt för matematik uppmuntras till vidare utveckling och de elever som behöver mer tid och stöttning får det. En gång i veckan har vi extra matematikundervisning efter skoltid för de elever som behöver.

 

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]