Nytorps Förskola

Vi jobbar mycket med olika teman, vi har ett nytt tema för varje månad - ett utetema och ett innetema. Utetemat följer oftast årstiderna ex vad händer i naturen, olika djur och hur de lever. Innetemat kan vara vänskap, kroppen, färg o form m m. Vi jobbar med olika material från naturen och med lera, färger, papper för att barnen ska få möjlighet att prova på olika former av skapande verksamhet. Temat genomsyrar hela vår verksamhet under den tiden. Även musik, sagoläsning och drama ingår.

Vi har valt att jobba extra med det nya ämnet i läroplanen – Naturvetenskap.

I detta ämne ingår:

  • Matematik
  • Djur
  • Natur
  • Miljö
  • Att utforska, upptäcka, experimentera och prova olika lösningar
  • Att lära sig samarbeta och reflektera över vad man ser och vad som händer
  • Att lära sig prata, framföra sina tankar och reflektera över olika saker

Rörelse har alla barn en gång per vecka i smågrupper. Då vi går iväg till vårt stora lek och rörelserum. Vi använder oss av bollar, musik och andra redskap för att stimulera barnens utveckling.

Uteverksamhet har vi varje dag. Utevistelsen är viktig både för att träna motoriken och den fria leken. Det är dessutom ett bra sätt att hålla infektionerna nere hos barnen. Vi går till skogen en gång i veckan samt till närliggande lekparker. Om vädret tillåter äter vi gärna utomhus.

 

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]