Nytorps Förskola

 Allt vårt arbete på förskolan utgår från läroplanen för förskolan.

Våra mål berör ämnena

  • Naturvetenskap
  • Matematik
  • Språk
  • Motorik
  • Inflytande och utvecklande av social kompetens
  • Lekens betydelse

Som grund för dessa mål och visioner ligger det lustfyllda lärande som vi stimulerar genom att upptäcka, göra enkla experiment, lära sig våga prova på olika saker, skapande verksamhet m m.

Leken har också en stor betydelse i lärandet. Det är i leken barnen lär sig av andra och får möjlighet att utvecklas själva genom samspel med andra.

Vi utgår också från barnets starka sidor och intressen vilket ökar lusten att lära och även leder till en starkare självkänsla.

Vi ser barnen som kompetenta individer som redan kan och vet mycket och som vi hjälper att ta det första steget mot ett livslångt lärande.

     

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]