Nytorps Förskola

Vi vill skapa en miljö där varje barn ska känna sig trygg, sedd och accepterad som den den är. Vi vill vägleda barnen till att utvecklas till självständiga, empatiska, kreativa och ansvarstagande människor.

Vi vill stimulera barnens naturliga lust att lära genom att utforska, upptäcka, skapa och leka.

Här kan ni få information om våra dagliga rutiner likväl som våra roliga teman och trevliga traditioner.

 

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]