Nytorps Förskola

Vi på Nytorps förskola arbetar mot att ge barnen:

Normer och värderingar för att kunna leva och delta i ett demokratiskt samhälle genom att:

All personal är goda förebilder.

Lära dem att lösa konflikter och sätta ord på vad man vill och hur man tänker.

Förståelse för att vi alla är olika och tänker och gör saker på olika sätt.

Visa hur man tar ansvar för miljö och djur.

Behandlar flickor och pojkar lika och uppmuntra till lek och olika sysselsättningar på lika villkor.

Utveckling och lärande genom att:

Lära barnen att ta ansvar för sina egna handlingar.

Få utvecklas efter sin egen förmåga och möjligheter.

Få en bra självbild så att man utvecklar social kompetens och tillit till andra.

Uppmuntra egna initiativ och lösningar på olika saker - uppmuntra kreativitet och eget tänkande.

Skapa en bra och lärande miljö som ger barnen möjligheter och lust att lära sig nya saker.

Inflytande genom att:

Lyssna och ta tillvara deras egna erfarenheter.

Man efter ålder lär sig ta egna initiativ och ansvar.

Samarbete hem - förskola genom att:

Skapa en bra dialog med föräldrar och lyssna in deras kunskaper om sitt eget barn.

Genomföra utv.samtal 2 ggr/ läsår.

Ha en daglig dialog med föräldrar om hur dagen varit och vad som hänt.

Lyssna och ta tillvara föräldrars synpunkter och idéer på verksamheten.

Alltid vara tillgänglig för föräldrars önskemål om samtal kring barnet.

Arbetet för att nå dessa mål sker varje dag i verksamheten genom samlingar, temaarbeten, utflykter, rörelse, uteverksamhet i skogen och på gården, måltider och genom mötet med både det enskilda barnet och barn i grupp.

 

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]