Nytorps Förskola

Vi har som förskola fått förtroendet att förvalta det finaste ni har – era barn. Vi kommer att dela en stor del av vår vardag tillsammans och det är därför mycket viktigt att samarbetet förskola – föräldrar fungerar på bästa sätt.

Utvecklingssamtalen utgår från barnets individuella utvecklingsplan.

Viktigt är också den dagliga kontakten mellan personal och föräldrar om hur dagen har varit.

 

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]