Nytorps Förskola

Förskolan ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar och utveckla barnens sociala samspel, omsorg och hänsyn till andra människor, rättvisa och jämställdhet.

Förskolan ska grundlägga respekten för vår gemensamma miljö.

Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Förskolan ska skapa ett positivt klimat där glädje, lust att lära och nyfikenhet stimuleras.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

 

[Välkomna] [Skolan] [Förskolan] [Om förskolan] [Verksamheten] [Personal] [Kontakt]