E-skolan

Placeholder  Image Placeholder  Image Placeholder  Image
linjebild

E-skolan

 

E-skolan är ett Internetbaserat kommunikationssystem i form av en skolportal mellan hem och skola. Huvudsyftet med systemet är att vara ett effektivt redskap för föräldrar och pedagoger när de stöttar eleverna i deras skolgång. Skolinformationen görs tillgänglig genom att skolan öppnas upp vilket även förbättrar kommunikationen mellan skolan och hemmet. Samtidigt effektiviseras skolarbetet.

Både lärare, föräldrar och elever har var sin inloggning till systemet. Lärarna skriver in allmän information i systemet såvälsom lektionsplaneringar och hemuppgifter. De för också in individuell information för respektive elev såsom t ex. frånvaro, kunskapsutveckling vilket endast kan läsas av berörda elever och föräldrar.

 

 

elnahal_W04
projektarb_W03