Nytorps Friskola


I enlighet med lagen om förbud mot kränkande behandling arbetar vårt Råd Mot Kränkande Behandling mot alla former av mobbning, trakasserier.

Rådet består av kamratstödjare från år 3 till 9 samt lärare. Rådet träffas två gånger per månad och tar upp angelägna och viktiga frågor. Eleverna som arbetar med Rådet Mot kränkande Behandling har tystnadsplikt för att deras kamrater ska våga anförtro sig till dem.

Om ni är intresserade av hur arbetsgången ser ut vid fall av kränkande behandling så läs gärna vår Likabehandlingsplan

 

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]