Nytorps Friskola

1 juli 2011 tillämpas de nya läroplanerna i grundskolan Lgr 11, därmed ändras betygskriterierna för år 8, men år 9 följer betygskriteriena i Lpo 94.

 

BETYGSKRITERIER Lgr11

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]