Nytorps Friskola

Trivselregler

 • Skolan är vår arbetsplats. Vi passar tider och har med oss rätt arbetsmaterial som t ex. böcker, pennor och idrottskläder.
 • Vi följer skolans IT regler.
 • Vi lämnar ifrån oss mobiltelefoner i början av en lektion och får tillbaka dem när lektionen är slut.
 • Vi använder en trevlig samtalston och ett vårdat språk.
 • Vi visar hänsyn mot alla. Vi är bra kompisar.
 • Vi visar alltid varandra respekt och lyssnar på den som pratar.
 • Vi tar av mössor och kepsar inomhus.
 • Vi ersätter saker vi lånat från skolan om de försvinner eller förstörs.
 • Vi kastar inte saker på varandra vare sig : stenar, kottar, pinnar eller snöbollar.
 • Vi är rädda om vår skola, andras och egna tillhörigheter. Märk gärna saker som tas med till skolan.
 • Vi lämnar inte skolan utan att ha meddelat en vuxen.
 • Vi cyklar inte på skolgården, åker inte heller skateboard, kickbike eller liknande. Vi åker inte heller kana utan hjälm, kastar inte snöboll eller gör något som kan skada oss själva eller andra.

Om trivselreglerna inte följs blir det konsekvenser enligt följande:

 • tillsägelse av vuxen på skolan
 • samtal med vuxen på skolan följt av åtgärd och skriftlig dokumentation på skolportralen

Om det uppstår större problem:

 • kontaktas målsman
 • lämplig, tydlig åtgärd beslutas i samråd med målsman och klasslärare
 • dokumentation
 • uppföljning av åtgärd
 • dokumentation

Vid våld och skadegörelse så som …

 • medveten skadegörelse – fönsterkrossning, klotter, äggkastning o dyl
 • innehav av kniv i skolan – enligt lag förbjudet på allmän plats
 • brand p.g.a. luntning eller annan skadebrand
 • grovt våld mot kamrat eller vuxen – ex. hot med tillhygge

… anmäler skolan det inträffade till polisen. Eleven kan dessutom bli ersättningsskyldig.

 

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]