Nytorps Friskola

1 juli 2011 tillämpas de nya läroplanerna i grundskolan Lgr 11.

 

NYA LÄROPLANER

 

 

[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]