Nytorps Friskola

Mål och vision

Skolans vision:

att bli känd som en kvalitativ och kreativ skola.

Skolans mission:

Att maximera elevernas förmågor och främja elevernas livslånga lärande.

Skolans mål:

  • att skapa en atmosfär som uppmuntrar studier.
  • att kunskapsmässigt rusta våra elever inför framtida studier
  • att fostra ansvarsfulla och trygga människor med god självkänsla
    och stark självtillit.
[Välkomna] [Skolan] [Om skolan] [Lärande] [Elever/personal] [Förskolan] [Kontakt]